New 80-tonne ramps for Manoovr with excavator trough – Heavy Lift News
16 Apr 2018

New 80-tonne ramps for Manoovr with excavator trough

16 April 2018

The Nooteboom Manoovr generation has set new standards for the transport of heavy machinery. The latest additions here are the 4-axle, 5-axle and 6-axle extendible Manoovr semi low-loaders with excavator trough, especially for the transport of e.g. earthmoving and construction machines. 

Nooteboom has developed special ‘Heavy Duty’ ramps to load these machines, weighing up to 80 tonnes, onto the load floor. Each of these ramps separately can take a wheel load of 20 tonnes. The technical axle load of a 6-axle extendible Manoovr semi low-loader, type MPL-97-06(VU), is 75.5 tonnes. With these latest ramps the load capacity can be used to the full. 

Due to the clever design and shape of the ends of the ramps there is a slope of just 10 degrees, which makes it much easier to drive the load on and off the trailer.

The 80-tonne ramps

The maximum permissible weight of the 6-axle extendible Manoovr semi low-loader with excavator trough differs per country. In the Netherlands the rated load capacity is 75.5 tonnes at 80 km/h. In Germany, with a § 70 StVZO exemption, this is two tonnes less due to the restriction of 35 tonnes for a 4-axle tractor in Germany, resulting in a fifth wheel load of only 23 tonnes instead of 25 tonnes. With a Category 3 exemption this is 75.5 tonnes in France, the same as in the Netherlands.

To make it possible to load these machines that can weigh up to 80 tonnes safely and efficiently onto the Manoovr semi low-loader, Nooteboom has developed these Heavy Duty ramps and has also made the rear of the Manoovr extra strong.  On the left and right-hand side of the excavator trough the floor can be loaded with 30 tonnes – 60 tonnes in total. This on a surface of just 30 x 30 centimetres! Heavy Duty hydraulic landing legs can be mounted underneath the rear of the trailer. These also have a bearing capacity of 30 tonnes each, so 60 tonnes in total.

Example

Here are a few examples of types of machines from the extensive Caterpillar range that can be transported easily with the Manoovr semi low-loader with excavator trough. Take the 336F, 352F and the heavy 374F. Until a few years ago the 39-tonne 336F was a standard load for a semi low-loader. This machine is 3.16m high – up to the roof of the cab. The total height was less than 4.20 metres. With a weight of 51 tonnes the 352F is quite a bit heavier.   Because this type is 3.37m high -up to the roof of the cab – it is not possible to keep within the 4.25 height limit if an older type of semi low-loader is used.

Due to the low load floor the Manoovr semi low-loader can transport this Caterpillar with ease.  Even with the widest tracks this machine will stay below 3.50 metres. Perfect for a ‘normal’ 100-tonne annual exemption. But a Manoovr can even carry machines that are much heavier than that.  The Caterpillar 374F is a mighty machine that weighs 73 tonnes. Thanks to the wide excavator trough the 6-axle Manoovr can also load this machine and transport it, while previously a 4-axle pendle axle low-loader and 2-axle were needed. This shows how much progress has been made.

Innovation is often found in small changes. The new ramps, the extra-strong rear of the load floor and the hydraulic Heavy Duty landing legs: they make the Manoovr with excavator trough the new benchmark in this category. The new ramps are available for the 4-axle, 5-axle and 6-axle Manoovr with an excavator trough.

Floor load capacity Manoovr with excavator trough

The load floor of the Manoovr is stronger than the floor of any other semi low-. The extendible main beam of the Manoovr is calculated per vehicle for the maximum load capacity. The platform of the Manoovr can take extremely heavy loads and the rear of the trailer can on each side be driven over or loaded with a load of up to 30 tonnes. The coloured fields in the drawing above, taken from the Manoovr manual, show the driver exactly what the permissible load is in the various areas.

Nieuwe 80 tons opritten voor Manoovr met gieksleuf

De Nooteboom Manoovr generatie heeft nieuwe maatstaven gezet voor het vervoer van zware machines. De nieuwste uitbreiding hierin zijn de 4-, 5-, en 6-assige uitschuifbare Manoovr semidiepladers met gieksleuf speciaal voor het vervoer van o.a. grondverzet- en bouwmachines. 

Om deze zware machines, tot wel 80 ton, op de laadvloer te kunnen laden, heeft Nooteboom hiervoor speciale ‘Heavy Duty’ opritten ontwikkeld. Deze opritten zijn elk afzonderlijk geschikt voor 20 ton wieldruk. Het technisch laadvermogen van een 6-assige uitschuifbare Manoovr semidieplader, type MPL-97-06(VU), bedraagt 75,5 ton. Met de toepassing van deze nieuwste opritten kan het laadvermogen optimaal worden benut. Het doordachte ontwerp en de speciale vorm van het einde van de opritten biedt een hellingshoek van slechts 10 graden, waardoor het op- en afrijden van lading wordt vergemakkelijkt. 

De 80 tons opritten.

Het wettelijk laadvermogen van de 6-assige uitschuifbare Manoovr semidieplader met gieksleuf  verschilt per land. In Nederland bedraagt dit 75,5 ton bij 80 km/u op kenteken. In Duitsland is dit met een § 70 StVZO ontheffing twee ton lager, vanwege de beperking tot 35 ton voor een 4-assige trekker in Duitsland. Dus slechts 23 ton koppeldruk in plaats van 25 ton. In Frankrijk is dit met een Categorie 3 ontheffing, net als in Nederland, ook 75,5 ton.

Om machines tot 80 ton veilig en efficiënt op de Manoovr semidieplader te laden, ontwikkelde Nooteboom deze Heavy Duty opritten. Maar om dergelijke zware machines te laden en te vervoeren, is naast de opritten ook de achterzijde van de Manoovr extra sterk uitgevoerd.

Zowel links als rechts van de gieksleuf mag de vloer met 30 ton belast worden, dus totaal 60 ton. Dit op een oppervlakte van slechts 30 x 30 centimeter! Onder de achterzijde van de oplegger kunnen Heavy Duty hydraulische steunpoten worden gemonteerd, eveneens elk met een draagkracht van 30 ton, dus 60 ton totaal.

Een voorbeeld

Een voorbeeld met enkele types uit het omvangrijke leveringsprogramma van Caterpillar die uitstekend met de Manoovr semidieplader met gieksleuf kunnen worden vervoerd. Een vergelijk tussen de types 336F, 352F en de zware 374F. Tot enkele jaren geleden was de 39 ton zware 336F een gewone lading voor een semidieplader. Deze machine is tot het dak van de cabine 3,16 meter hoog. Daarmee bleef de totale hoogte onder 4,20 meter.

Met een gewicht van 51 ton is de 352F een slag zwaarder. Omdat dit type tot het cabinedak 3,37 meter hoog is, lukt het met een oudere semidieplader al niet meer om binnen de toegestane hoogte van 4,25 meter te blijven. Dankzij de lage laadvloer, kan de Manoovr semidieplader deze Caterpillar moeiteloos vervoeren. Ook met de breedste rupsen blijft deze machine binnen de 3,50 meter.

Uitermate geschikt dus voor een ‘gewone’ 100-tons jaarontheffing. Maar een Manoovr kan nog veel zwaardere machines laden. De Caterpiller 374F is een machtige machine met een gewicht van 73 ton. De 6-assige Manoovr kan – dankzij de brede gieksleuf – ook deze machine laden en vervoeren waar voorheen een 4-assige pendelasdieplader met 2-assige Interdolly noodzakelijk was. Uit dit voorbeeld blijkt de enorme vooruitgang. 

Innovatie zit ogenschijnlijk vaak in kleine veranderingen. De nieuwe opritten, de extra sterke achterzijde van het laadvlak en de hydraulische Heavy Duty steunpoten,  maken de Manoovr met gieksleuf echter tot de nieuwe maatstaf in deze klasse. De nieuwe opritten zijn leverbaar op de 4-, 5- en 6-assige Manoovr met een gieksleuf.

Vloerbelasting Manoovr met gieksleuf

De laadvloer van de Manoovr is sterker dan welke semidieplader dan ook. De uitschuifbare hoofdligger van de Manoovr wordt per voertuig uitgerekend voor het maximale laadvermogen. Het platform van de Manoovr kan zeer zware lasten ondersteunen, waarbij de achterzijde van de oplegger tot zelfs 30 ton per  zijde overrijdbaar of belaadbaar is. Onderstaande tekening uit de Manoovr handleiding laat met behulp van kleurvlakken aan de chauffeur exact zien wat de belasting mag zijn.

Related news